OUR ARCHIVES : December 2021

การตรวจสอบรับรองว่าปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยทั้งหมด

คุณอยู่ในอุตสาหกรรมพลังงาน น้ำมัน ก๊าซ และการก่อสร้างและการผลิตหรือไม่ จากนั้น คุณจะต้องใช้บริการทดสอบและตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทของคุณปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยทั้งหมด ตรวจสอบรับรองบริษัทที่ให้บริการตรวจสอบเหล่านี้สามารถให้บริการตรวจสอบและทดสอบแบบครบวงจรตรวจสอบรับรอง ซึ่งครอบคลุมทุกด้านของการทดสอบที่กำหนดโดยอุตสาหกรรม ตั้งแต่การทดสอบทางกลไปจนถึงการตรวจสอบถังแรงดันการทดสอบทางกล เป็นหนึ่งในบริการต่างๆ ที่ให้บริการโดยผู้ให้บริการทดสอบ และใช้เพื่อให้ได้ข้อมูลหรือเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามคุณสมบัติของวัสดุตั้งแต่หนึ่งรายการขึ้นไปตรวจสอบรับรองบริษัทเหล่านี้สามารถดำเนินการทดสอบผลิตภัณฑ์ทั้งแบบทำลายและไม่ทำลายได้หลากหลายเพื่อวัตถุประสงค์ด้านประสิทธิภาพและการปฏิบัติตามข้อกำหนด ตรวจสอบรับรองขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของวัสดุ การทดสอบเหล่านี้รวมถึงการทดสอบความแข็ง การทดสอบแรงดึง การทดสอบการแตกหัก ขั้นตอนการเชื่อมนอกเหนือจากบริการตรวจสอบเหล่านี้แล้ว การโค้งงอ และการเชื่อม และการทดสอบแรงกระแทกแบบชาร์ปีที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ผลลัพธ์จากการทดสอบเหล่านี้มักใช้ในการเลือกวัสดุสำหรับการใช้งาน การระบุวัสดุ การควบคุมคุณภาพ และการรับรองวัสดุ ตรวจสอบรับรองการทดสอบทางกลทั้งหมดดำเนินการตามมาตรฐานของออสเตรเลีย ตรวจสอบรับรองบริษัทตรวจสอบสามารถพัฒนาแผนงานที่กำหนดเองหรือพัฒนาวิธีการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานเฉพาะหรือข้อกำหนดของลูกค้าเองบริการตรวจสอบที่สำคัญ และความเหมาะสมของขั้นตอนการเชื่อมผ่านการทดสอบแบบทำลายและไม่ทำลายแบบต่างๆ ซึ่งรวมถึงการทดสอบการแตกหักและการโค้งงอ การทดสอบความแข็ง และการทดสอบระดับมหภาค ตรวจสอบรับรองการทดสอบมาโครการตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ใช้เพื่อประเมินคุณภาพการเชื่อม ตรวจสอบรับรองและสามารถนำไปใช้กับตัวอย่างต่างๆ ตามข้อกำหนดในการทดสอบทั่วไปและคุณสมบัติขั้นตอนการเชื่อมนอกเหนือจากบริการตรวจสอบเหล่านี้แล้ว ยังสามารถดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของช่างเชื่อม เพื่อประเมินความสามารถของช่างเชื่อมในการผลิตรอยเชื่อมที่ยอมรับได้ตามข้อกำหนด ผ่านบริการส่วนบุคคลระดับสูง เวลาตอบสนองที่รวดเร็ว และการทดสอบ สำหรับคุณสมบัติของช่างเชื่อมในปริมาณมากร่วมกับการทดสอบและการตรวจสอบวัสดุต่างๆ ยังมีตัวเลือกในการระบุวัสดุโลหะที่ไม่รู้จักได้อย่างถูกต้องโดยใช้วิธีการทดสอบต่างๆ รวมถึงเทคโนโลยี X-Ray fluorescent ล่าสุด จำเป็นต้องมีการระบุวัสดุสำหรับการเลือกวัสดุสิ้นเปลืองเพื่อเชื่อมเหล็กประเภทที่กำหนด เพื่อคัดแยกวัสดุที่ไม่รู้จักหรือผสม หรือเพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้วัสดุที่ถูกต้องเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะบริษัทผู้ให้บริการด้านตรวจสอบรับรองซึ่งสามารถแสดงให้เห็นได้ ผ่านบริการส่วนบุคคลระดับสูง เวลาตอบสนองที่รวดเร็ว และการทดสอบที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า มองหาบริษัทที่ได้รับการสนับสนุนจากพนักงานที่มีประสบการณ์และอุปกรณ์ล้ำสมัยที่ได้รับการรับรองอย่างสูงตรวจรับรองความปลอดภัยที่ได้รับการรับรองระดับโลกบริการตรวจสอบรับรองทั้งหมดของบริษัทที่ให้บริการทดสอบและตรวจสอบได้รับการออกแบบมาเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย ข้อกำหนดและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของอุตสาหกรรมสูงสุด

การฝึกอบรม iso การฝึกอบรมผู้ตรวจสอบภายใน

  สำหรับการอภิปรายนี้ อบรม iso เพื่ออธิบายว่าการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบภายในของ ISO ทำงานอย่างไร เป้าหมายหลักของการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบภายในของอบรม iso คือการถ่ายทอดทักษะและความรู้ที่จำเป็นสำหรับผู้ตรวจสอบภายในที่ดำเนินการตรวจสอบภายใน (เรียกอีกอย่างว่าการตรวจสอบจากบุคคลที่หนึ่ง ซึ่งหมายความตามหลักคือต้องผ่านการฝึกอบรมนี้จึงจะสามารถดำเนินการตรวจสอบในบุคคลที่หนึ่งได้ พนักงานที่ทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพต้องมีความเข้าใจอย่างถี่ถ้วนเกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพของอบรม iso ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงพนักงานและผู้ตรวจสอบคุณภาพ วิศวกรคุณภาพ และผู้จัดการคุณภาพ อบรม iso หนึ่งถึงสองวัน หลักสูตรนี้ครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้ สิ่งสำคัญคือต้องกล่าวว่าหน่วยรับรองที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลให้การรับรองผู้ตรวจสอบภายใน อย่างไรก็ตาม โดยปกติการรับรองนี้ไม่จำเป็นจริงๆ ให้เราพูดถึงการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบหัวหน้า ISO เช่นเดียวกับการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบภายในของ ISO เราจะใช้การอบรม iso เป็นตัวอย่างเพื่ออธิบายอย่างละเอียดว่าการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบหัวหน้า ISO ทำงานอย่างไร แล้วใครบ้างที่จำเป็นต้องเข้ารับการฝึกอบรมหัวหน้าผู้ตรวจสอบอบรม iso ใครก็ตามที่มีความสนใจในการใฝ่หาอาชีพในฐานะผู้ตรวจสอบบัญชี ISO ควรเรียนหลักสูตรนี้ ผู้ที่สอบผ่านการสอบวัดระดับอบรม iso ที่ผ่านการรับรองในทางเทคนิคแล้วมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดการฝึกอบรม ISO 9001 ที่จำเป็นในการเป็นผู้ตรวจสอบมาตรฐาน ISO (ภายนอก) ที่ลงทะเบียน ผู้ที่ทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ เช่น การประกันคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ วิศวกรรมคุณภาพ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ จะได้รับประโยชน์จากการเรียนหลักสูตรนี้อย่างแน่นอน ที่ปรึกษาที่ต้องการเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับการจัดการคุณภาพจะได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมหลักสูตรนี้ ครอบคลุมหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการทำความเข้าใจคำศัพท์ คุณภาพที่เทียบเท่ากับมาตรฐานอบรม iso นักเรียนจะได้รับความรู้และทักษะเพื่อให้สามารถดำเนินการตรวจสอบบุคคลที่สามและบุคคลที่สามได้ ประมาณครึ่งหนึ่งของระยะเวลาทั้งหมดของการฝึกอบรมจะทุ่มเทให้กับทฤษฎีอบรม iso และวิธีการดำเนินการตรวจสอบอย่างเหมาะสม […]