ติดตั้งโซล่าร์เซลล์และการบำรุงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ

เราได้รับกระแสไฟฟ้าจากดวงอาทิตย์อย่างไรและผลของโฟโตโวลเทอิกคืออะไรดวงอาทิตย์ทำจากโฟตอนซึ่งเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ดังนั้นเมื่อสารกึ่งตัวนำซิลิกอนสัมผัสกับรังสีของดวงอาทิตย์พวกมันจะจับและปล่อยกระแสไฟฟ้าและกระบวนการนี้เรียกว่าเอฟเฟกต์โฟโตโวลเทอิกเมื่อโฟตอนเหล่านี้กระทบติดตั้งโซล่าร์เซลล์พวกมันจะผ่านหรือถูกดูดซับไป เป็นโฟตอนดูดซับที่ผลิตกระแสไฟฟ้าโดยการถ่ายโอนอิเล็กตรอนติดตั้งโซล่าร์เซลล์ไปยังอะตอม

ของเซมิคอนดักเตอร์หรือเซลล์โฟโตโวลเทอิกระบบติดตั้งโซล่าร์เซลล์คืออะไรทำมาจากอะไรและใช้งานได้นานแค่ไหนระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ทำจากส่วนประกอบต่างๆติดตั้งโซล่าร์เซลล์ที่แตกต่างกันรวมถึงแบตเตอรี่ ตัวควบคุมการชาร์จหรือตัวควบคุมสำหรับระบบสแตนด์อะโลน ตัวควบคุมการชาร์จสำหรับระบบ และอินเวอร์เตอร์สำหรับระบบเชื่อมต่อแบบกริด

ผู้ผลิตและคลังสินค้าจำนวนมากเนื่องจากประหยัดค่าไฟฟ้า

ระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ขั้นพื้นฐานจะทำงานเป็นเวลา 20 ปีขึ้นไปเมื่อมีการสร้างอย่างดีติดตั้งและบำรุงรักษาอย่างดีและเมื่อทำงานอย่างมีประสิทธิภาพระบบติดตั้งโซล่าร์เซลล์จะผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากกว่า 10,000 ดอลลาร์ในช่วง 30 ปีปัญหาที่เกิดขึ้นตลอดหลายปีกับระบบก่อนหน้านั้นเกิดจากการติดตั้งที่เลอะเทอะการเชื่อมต่อที่ไม่เหมาะสมหรือการเดินสายไฟไม่เพียงพอนอกจากนี้หากระบบใช้แบตเตอรี่ติดตั้งโซล่าร์เซลล์สำรองสิ่งเหล่านี้จะทำงานไม่ถูกต้องหากไม่ได้ชาร์จหลังจากใช้งานเป็นประจำหรือหากเป็นแบตเตอรี่ที่ไม่เหมาะสมกับข้อกำหนดและการใช้งานที่ใช้อยู่ทุกวันนี้

มีการติดตั้งโซล่าร์เซลล์สำหรับทั้งความร้อนและแสงสว่างในบ้านและสำนักงานโรงแรมซูเปอร์มาร์เก็ต บริษัท ผู้ผลิตและคลังสินค้าจำนวนมากเนื่องจากประหยัดค่าไฟฟ้ารายเดือนแสงแดดที่ส่องถึงแผงโซลาร์เซลล์ยังแตกต่างกันไปในแต่ละวันเช่นเดียวกับการแผ่รังสีที่ปล่อยออกมาจากดวงอาทิตย์ขึ้นไปจนถึงพระอาทิตย์ตกติดตั้งโซล่าร์เซลล์ ขึ้นอยู่กับเมฆและสภาพอากาศตลอดจนตำแหน่งของดวงอาทิตย์และความหนาของชั้นบรรยากาศ การฉายรังสีสูงสุดหรือจุดกึ่งกลาง

โซลาร์เซลล์ที่ประกอบขึ้นจากโมดูลและติดตั้งอย่างถูกต้องบนหลังคา

ชั่วโมงสูงสุดของดวงอาทิตย์ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์และมีหน่วยวัดเป็นกิโลวัตต์ชั่วโมง ไข้แดดเป็นไปตามฤดูกาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างโลกและดวงอาทิตย์ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจากเหมายันไปจนถึงครีษมายันแผงโซลาร์เซลล์ที่ประกอบขึ้นจากโมดูลและติดตั้งอย่างถูกต้องบนหลังคาจะเปลี่ยนแสงแดดเป็นพลังงาน DC

ในทางกลับกันไฟฟ้ามาถึงบ้านหรือที่ทำงานเมื่อติดตั้งโซล่าร์เซลล์ที่แปลงแล้วมาถึงกล่องเบรกเกอร์ปัจจุบันมีที่ปรึกษามากมายที่มีประสบการณ์ในด้านการติดตั้งโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์และใครจะแนะนำและออกแบบแผงโซลาร์เซลล์และโมดูลพลังงานแสงอาทิตย์ที่กำหนดเองซึ่งจำเป็นสำหรับประเภทของอาคารที่กำลังพิจารณาสำหรับแหล่งพลังงานธรรมชาตินี้

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://ecotech.co.th/

Comments are closed.