คำนวณผลประโยชน์พนักงานการบริหารระบบอัตโนมัติ

คำนวณผลประโยชน์พนักงานคำนวณผลประโยชน์พนักงานพนักงานของคุณสามารถเปลี่ยนการเลือกตั้งสวัสดิการตามความประสงค์ภายในเวลาไม่นานได้หรือไม่? หรือพวกเขายังคงต้องดำเนินการตามคำร้องขอด้วยตนเอง คำนวณผลประโยชน์พนักงานซึ่งใช้เวลาอันมีค่าของพวกเขา และทำให้ผลิตภาพงานลดลงในที่สุด

ในฐานะผู้ดูแลระบบคำนวณผลประโยชน์พนักงาน

คำนวณผลประโยชน์พนักงานคุณจัดการกับงานที่ซับซ้อนและใช้เวลานานในการจัดการ 401k, การแพทย์, ทันตกรรม, ชีวิต, ความทุพพลภาพ และผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ทางการแพทย์ เช่น FSA, แผนบำเหน็จบำนาญ ฯลฯ ได้อย่างไร ในฐานะผู้ดูแลระบบ คำนวณผลประโยชน์พนักงานคุณมอบตัวเลือกที่กำหนดเองซึ่งเป็นประโยชน์ต่อพนักงานให้กับพนักงานของคุณได้อย่างไร

ทุกๆ ปี การบริหารสวัสดิการถือเป็นงานหนักคำนวณผลประโยชน์พนักงาน

คำนวณผลประโยชน์พนักงานสำหรับผู้ดูแลระบบสวัสดิการทุกคน การจัดการการลงทะเบียน Benefit ให้กับพนักงานใหม่ อนุญาตให้เปิดการลงทะเบียนสำหรับพนักงานทุกคนก่อนเริ่มต้นปีถัดไป และอนุญาตให้พนักงานทำการเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนตลอดทั้งปี เป็นต้น หากคุณทำงานก่อนหน้านี้ทั้งหมดด้วยตนเอง ก็เป็นเช่นนั้น โอกาสผิดพลาดหรือผิดพลาดมากมายโดยที่คุณไม่รู้ตัว ตัวอย่างเช่น คำนวณผลประโยชน์พนักงานจะเกิดอะไรขึ้นหากพนักงานเปลี่ยนสถานะผู้อยู่ในอุปการะอย่างต่อเนื่องและต้องการทราบว่าเขา/เธอต้องจ่ายเป็นเบี้ยประกันภัยเท่าไร? นอกจากนี้ ให้คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากนี่เป็นปัญหาของพนักงานไม่กี่สิบในหลายร้อยคนในองค์กรของคุณทุกเดือน ในที่นี้ เพื่อบอกพนักงานว่าต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยเท่าใดหลังจากมีตัวเลือกใหม่แล้ว ในฐานะผู้ดูแลระบบ คำนวณผลประโยชน์พนักงานคุณต้องคำนวณใหม่ทุกครั้ง สิ่งนี้ทำให้มีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดคืบคลานเข้ามา การใช้ระบบอัตโนมัติช่วยป้องกันไม่ให้ข้อผิดพลาดคืบคลานเข้ามา https://www.tfrs17consulting.com/post/article28

คำนวณผลประโยชน์พนักงานใช้HRIS

ทางออกเดียวสำหรับปัญหาก่อนหน้าทั้งหมดคือระบบข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ (HRIS) ที่มีประสิทธิภาพสูง คำนวณผลประโยชน์พนักงานซึ่งสามารถประมวลผลคำขอของพนักงานทั้งหมดของคุณสำหรับการเลือกตั้งสวัสดิการ การเลือกตั้งใหม่ การเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียน ฯลฯ ตามกฎทางธุรกิจที่คุณกำหนด เช่น ผู้ดูแลระบบ ระบบ HRIS หลังจากคุณตั้งค่าไว้ล่วงหน้าแล้ว จะสามารถแสดงตัวเลือกผลประโยชน์ที่มีสิทธิ์ทั้งหมดให้กับพนักงานของคุณทุกคนตามคุณสมบัติของพวกเขาได้ คำนวณผลประโยชน์พนักงานช่วยให้คุณสามารถระบุรายชื่อผู้ให้บริการผลประโยชน์ ปีของแผนสวัสดิการ อัตราเบี้ยประกันภัยของแผนที่เลือก กำหนดสิทธิ์สำหรับพนักงานของคุณในการเลือกแผนเฉพาะ ฯลฯ ให้กับพนักงานของคุณ