OUR CATEGORY : เทคโนโลยี

สิ่งที่ต้องพิจารณาในการกรองซื้อหาเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

ปัจจุบันนี้ มีหลายสถานี และตามหุ้นส่วนหลากหลาย หันไปนิยมใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือกันมาก นั่นเป็นเพราะด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือ อาจจะเอามาเป็นวัสดุอุปกรณ์ในการระวังสวัสดิภาพของหน่วยงาน  ตั้งแต่การเข้า-ออกทางเข้าออกออฟฟิศ รวมไปจวบจนกระทั่งการเข้าถึงที่ทางต่างๆ ที่มีความหมาย โดยมีการควบคุมให้เฉพาะเจาะจงผู้ได้สิทธิ์เท่านั้นถ้าพูดถึงเครื่องสแกนลายนิ้วมือ อดีตกาลนั้นมีมูลค่าสูงมาก แถมยังใช้งานได้แบบวงจำกัด แต่สมัยนี้ได้มีการขยายพร้อมทั้งมีเทคโนโลยี ที่กระทำการแก้ไขเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ให้มีการใช้งานในแบบที่ต่างๆนาๆเพิ่มมากขึ้น และยังสามารถสแกนได้อย่างถูกต้อง ด้วยระยะเวลาอันโดยทันทีและเปลืองเวลาน้อย ราคาก็ไม่แพงมาก ทำให้หลายที่ทำงานเข้าถึงได้ง่ายทวี การกรองเครื่องสแกนลายนิ้วมือจะควรคิดถึงส่วนประกอบต่างๆ ตามนี้   มองดูความจุของลายพิมพ์นิ้วมือของเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ต้องเลือกสรรใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ที่มีขนาดของลายพิมพ์นิ้วมือ พร้อมกับเหมาะกับปริมาณผู้ใช้งาน หรือพนักงานในหุ้นส่วน  และจำต้องให้มีความเที่ยงตรงของจำนวนลายพิมพ์นิ้วมือของแต่ละคนที่ประสงค์ให้จำ  โดยการกรองจับจ่ายเครื่องสแกนลายนิ้วมือที่มีปริมาตรสูงมากแต่มูลค่าอาจสูงตามไปด้วย ซึ่งบางทีอาจจะเกินความจำเป็น ในการใช้งาน ซึ่งพึงเลือกให้เหมาะสำหรับโครงสร้างหลายๆอย่างด้วย จักได้ไม่เป็นการเปลือง พิจารณาปริมาตรของตารางบันทึก เครื่องสแกนลายนิ้วมือ การใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ จักมีการคัดลอกโปรแกรมจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือทุกหน เป็นเหตุให้ความถี่ในการใช้งาน ส่งผลในการกรองปริมาตรของตาราง สแกนนิ้ว จากที่จดในเครื่อง เนื่องจากหากมีคีย์การ์ดการใช้งานภายในเครื่องบันทึกเวลาทำงานเข้าๆ ออกๆของผู้ปฏิบัติงาน ก็เท่ากับว่าจะเป็นการใช้คนละ 2 โปรแกรมต่อวัน สนใจสามารถติดต่อได้ที่ https://www.siamfingerscan.com/

คำจำกัดความของ พีแอลซีที่พึงตระหนักและนำไปใช้กับผลงาน

โปรแกรมพีแอลซี คือวัสดุอุปกรณ์บังคับการกิจการงานของเครื่องยนต์กลไกไม่ก็วิธีการทำงานต่างๆ เพราะว่าชั้นในมี Microprocessor เป็นมันสมองสั่งการที่สำคัญ พีแอลซีจะมีส่วนที่เป็นอินพุตและเอาต์พุตที่สามารถต่อออกไปใช้งานได้ทันการ ตัวตรวจวัดไม่ก็สวิทตช์ต่างๆ จะต่อกับอินพุต ส่วนเอาต์พุตจะใช้ต่อออกไปบังคับการกิจการงานของวัสดุอุปกรณ์หรือเครื่องกลที่คือความมุ่งหมาย เราอาจจะสร้างวงจรไม่ก็แบบของการควบคุมได้โดยการป้อนเป็นรายการข้อบังคับเข้าไปข้างใน พีแอลซี ยิ่งไปกว่านี้ยังสามารถใช้งานร่วมกับวัสดุอุปกรณ์อื่นอาทิเช่นเครื่องอ่านบาร์โค๊ด  เครื่องพิมพ์ ซึ่งในปัจจุบันนี้นอกจากเครื่องมือพีแอลซี จะใช้งานแบบโดดเดี่ยว แล้วยังอาจต่อพีแอลซี หลายๆ ตัวเข้าด้วยกัน สำหรับควบคุมกิจการงานของระบบให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้นด้วยจะมองเห็นได้ว่าการใช้งานพีแอลซี มีความยืดหยุ่นมากเช่นนั้นในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ จึงเปลี่ยนแปลงมาใช้พีแอลซีเพิ่มมากขึ้น พีแอลซี คือวัสดุอุปกรณ์ชนิดโซลิด – สเตท ที่ดำเนินการแบบลอจิก การดีไซน์หน้าที่ของพีแอลซี จะใกล้เคียงกับแนวคิดทำงานของคอมพิวเตอร์ จากนโยบายขั้นต้นแล้ว พีแอลซีจะกอบด้วยวัสดุอุปกรณ์ที่เรียกว่า Solid-State Digital Logic Elements เพื่อดำเนินการและปลงใจแบบลอจิก พีแอลซีใช้เพื่อคุมขั้นตอนทำงานของเครื่องกลและวัสดุอุปกรณ์ข้างในโรงงานอุตสาหกรรม การใช้ PLC เพื่อสั่งงานเครื่องกลไกหรือเครื่องมือต่างๆ ข้างในโรงงานอุตสาหกรรมจะมีข้อได้เปรียบกว่าการใช้ระเบียบของรีเลย์ ซึ่งจำต้องเดินสายกระแสไฟฟ้า ไม่ก็ที่เรียกว่า Hard- Wired ฉะนั้นเมื่อมีความจำเป็นที่ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการผลิต ไม่ก็จัดลำดับการงานใหม่ ก็จำเป็นจะต้องเดินสายกระแสไฟฟ้าใหม่ ซึ่งเสียเวล่ำเวลาและเสียค่าใช้จ่ายสูง แต่เมื่อเปลี่ยนมาใช้ พีแอลซี แล้ว การเปลี่ยนแปลงขบวนการผลิตไม่ก็ลำดับหน้าที่ใหม่นั้นทำกันได้โดยการแปรเปลี่ยนรายการใหม่เท่านั้น สนใจข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.tic.co.th/index.php?op=product-index&cid=10&tid=73