OUR ARCHIVES : February 2015

ทำอย่างไรให้ธุรกิจอยู่รอดในยุคออนไลน์

ในการดำเนินธุรกิจต้องอาศัยช่องทางออนไลน์ด้วยกันทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการมีเว็บไซต์เป็นของตนเอง การซื้อขายสินค้า การมีช่องทางติดต่อสื่อสาร และช่องทางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การทำธุรกรรมทางการเงินแบบออนไลน์ หรือแม้กระทั่งใช้เป็นที่ประชุมและส่งงานของพนักงานภายในบริษัท ซึ่งทุกอย่างที่กล่าวมาต่างเกิดขึ้นบนโลก Online แทบทั้งสิ้น แต่ก็ยังมีธุรกิจอยู่อีกบางส่วนที่ยังไม่ได้ก้าวเข้าไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ ระบบออนไลน์ สาเหตุหลักข้อหนึ่งที่เห็นได้ชัดก็คือผู้ประกอบการยังไม่รู้แนวทางว่าจะ พัฒนาธุรกิจของตนเองในโลกออนไลน์อย่างไร สำหรับการพัฒนาธุรกิจในโลกออนไลน์ต้องทำอย่างไรนั้นมีด้วยกันหลายวิธี ดังนี้ 1.พิจารณาธุรกิจแล้วค้นหาจุดต่อยอด โดยพิจารณาดูที่ตัวธุรกิจเดิมของผู้ประกอบการก่อนเป็นอันดับแรกว่ามีส่วนไหนที่จะสามารถนำมาต่อยอดได้ เช่น การเพิ่มยอดขายหรือการลดจุดอ่อน 2.ค้นหาไอเดียความเป็นไปได้ในทางออนไลน์เพื่อช่วยส่งเสริมการทำธุรกิจ หลังจากที่ได้ต่อยอดจากขั้นตอนแรกแล้ว เช่น ผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสื่อสิ่งพิมพ์แต่ประสบปัญหายอดผู้ อ่านลดลงในแต่ละเดือนจึงเพิ่มวิธีการสร้างเว็บไซต์เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถ เข้ามาดาวน์โหลดเพื่ออ่านแบบออนไลน์ และชำระเงินเป็นรายเดือนได้ 3.ต้องหาคนจัดทำเว็บไซต์และวางระบบมาดำเนินการออกแบบและสร้างเว็บไซต์ให้ โดยพิจารณาจากฝีมือและความน่าเชื่อถือ เพราะคนที่จะมาทำเว็บไซต์และวางระบบให้กับผู้ประกอบการจะต้องเข้าใจในสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องการอย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังต้องร่วมงานและประสานความร่วมมือในการทำงานกันอีกนานมาก จึงควรต้องพิจารณาในเรื่องของลักษณะนิสัยใจคอและผลงานที่ผ่านมาของผู้ทำ เว็บไซต์และวางระบบด้วย 4.ขั้นตอนสุดท้ายก็คือติดตามผลสำเร็จของงาน เพราะงานการทำเว็บไซต์ไม่ใช่งานเอกสาร จึงต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ตรงกับสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องการมากที่สุด ผู้ประกอบการจึงต้องติดตามความคืบหน้าของงานอยู่ตลอดเวลาจนไปถึงขั้นตอนออนไลน์ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีแนวคิดเป้าหมายที่ชัดเจน ถึงแม้จะไม่ใช่เรื่องที่ผิด แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยจึงจะสามารถพัฒนาองค์กรได้ ผู้ประกอบการจึงควรนำเทคนิคที่มีอยู่แล้วกับเทคนิคสมัยใหม่มาประยุกต์เข้าหากัน เพื่อให้ทันกับยุคเทคโนโลยี