OUR ARCHIVES : June 2017

เปรียบราคาคอนโด และเคหสถานหลายอย่าง

เคหสถานถือเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นปัจจัยหลักในการดำรงชีพ พร้อมด้วยเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาที่จะถือครองทรัพย์สินนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็น บ้าน คอนโด ทาวน์เฮาส์ อาคารพาณิชย์หรือว่าตึกแถว แฟลตหรือว่าอาพาร์ตเม้นต์ ฯลฯ ทว่าเราจะมีทางคัดจับจ่ายใช้สอยประการใดที่จะจับจิตจับใจกับด้วยเทียบเคียงสนนราคาได้ เรามาดูแนวกันว่ามีเคล็ดกระไรบ้าง เพื่อจะนำทางประกอบการพิจารณาจ่ายทรัพย์สินนั้นๆ 1 ดูมูลค่าท้องตลาด ทางนี้จะใช้ได้ดีพร้อม หมู่บ้านจัดสรร คอนโด ห้องแถว อาคารพาณิชย์ เหตุเพราะมีทรัพย์สินที่คล้ายกันค่อนข้างเยอะ เป็นเหตุให้เราอาจจะเปรียบกับราคาได้ ไม่ว่าจะเป็นจากอินเตอร์เน็ต กับสนนราคาที่เชื่อถือได้คือ ราคาที่มีการซื้อขายบังเกิดเเล้วนั้นเอง 2.คิดจากค่าที่จะเพิ่มพูน    โดยที่เราสามารถกะสนนราคาที่พึงจะเป็นได้ภายหน้า ประหนึ่ง เขตนี้จะมีถนนหนทางผ่าน หรือ จะมีห้างสรรพสินค้ามาเปิด มีรถไฟฟ้าสร้างผ่านเเน่นอน ครั้นมีประกาศพวกนี้เข้ามามูลค่าก็อาจทวีคูณ เเต่ถ้าเราคำนวนว่ามันยังไปได้อีก 3.คิดจากทุนเดิมปลูกสร้าง ในกรณีที่ไร้สินทรัพย์ให้เทียบเคียง เราสามารถคิดจากทุนเดิมก่อสร้างเป็นตารางเมตรได้ ได้แก่ ทุนก่อของ อาคารพาณิชย์ 2 ชั้นครึ่ง ประมาณ 1.3 ล้าน พร้อมด้วยเราก็ไปรวมกับสนนราคาที่ทางที่เราประเมินค่าแล้ว เราก็จะได้ราคาทุนเพราะเป็นมาตรฐานในการดูมูลค่าถัดนั้นเอง

เปรียบเทียบราคาคอนโด และที่พักอาศัยต่างๆ

ที่พักอาศัยถือเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นปัจจัยหลักในการดำรงชีวิต และเป็นสิ่งที่ใครต่อใครต้องการที่จะเป็นเจ้าของทรัพย์สินนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็น บ้าน คอนโด ทาวน์เฮาส์ อาคารพาณิชย์หรือตึกแถว แฟลตหรืออาพาร์ตเม้นต์ เป็นต้น แต่เราจะมีวิธีเลือกซื้ออย่างไรที่จะถูกใจและเพื่อเทียบราคาได้ เรามาดูวิธีกันว่ามีเคล็ดลับอย่างไรบ้าง เพื่อที่จะนำไปประกอบการตัดสินซื้อทรัพย์สินนั้นๆ 1 ดูราคาตลาด วิธีนี้จะใช้ได้ดีกับ บ้านจัดสรร คอนโด ตึกแถว อาคารพาณิชย์ เนื่องจากมีทรัพย์ที่คล้ายๆกันค่อนข้างเยอะ ทำให้เราสามารถเปรียบเทียบราคาได้ ไม่ว่าจะเป็นจากอินเตอร์เน็ต และราคาที่เชื่อถือได้คือ ราคาที่มีการขายเกิดขึ้นเเล้วนั้นเอง 2.คิดจากราคาที่จะเพิ่มขึ้น โดยที่เราสามารถคาดคะเนราคาที่ควรจะเป็นได้ในอนาคต เช่น พื้นที่นี้จะมีถนนตัดผ่าน หรือ จะมีศูนย์การค้ามาเปิด มีรถฟ้าตัดผ่านเเน่นอน พอมีข่าวพวกนี้เข้ามาราคาก็อาจจะเพิ่ม เเต่ถ้าเราคำนวนว่ามันยังไปได้อีก 3.คิดจากต้นทุนก่อสร้าง ในกรณีที่ไม่มีทรัพย์ให้เปรียบเทียบ เราสามารถคิดจากต้นทุนก่อสร้างเป็นตารางเมตรได้ เช่น ต้นทุนก่อสร้างของ อาคารพาณิชย์ 2 ชั้นครึ่ง ประมาณ 1.3 ล้าน และเราก็ไปรวมกับราคาที่ดินที่เราประเมินแล้ว เราก็จะได้ราคาต้นทุนเพื่อเป็นเกณฑ์ในการดูราคาต่อไปนั้นเอง